S láskou k hre – s odvahou vidieť neviditeľné.
Premieňame „nepotrebné“ a zabudnuté na objekty, ktoré by sa mohli nazývať aj „hračkami“.
Rezané, pílené, brúsené, maľované ručne. Vyrobené v ateliéri v Novom Meste nad Váhom dvomi šikovnými výtvarníčkami.

36,00
36,00
36,00