Celý obsah tejto stránky je chránený autorským právom podľa autorského zákona  č. 618/2003 Z.z. Rrešpektujte prosím, že všetky texty sú našou vlastnou duševnou činnosťou. Výrobky, obrázky, ale aj texty sú pôvodnou autorskou tvorbou ich autorov. Porušenie týchto práv budeme riešiť súdnou cestou.

Monitorujeme texty na podobných webových stránkach a pokiaľ zistíme, že sa niekde nachádza náš text, oslovíme spoločnosť Google, aby takúto stránku vyradila z vyhľadávača. Existujú aj ďalšie možnosti zisťovania pravosti textu a rôzne scanovacie metódy, ktorými sa dá zistiť pôvod textu. Pokiaľ si netrúfate napísať texty na váš web, môžete osloviť copywritera. To sú profesionáli na voľnej nohe a špecializujú sa na tvorbu textu pre weby, ovládajú SEO zákonitosti.