Formulár na odstúpenie od zmluvy
(ak si želáte odstúpiť od zmluvy – vyplňte a zašlite tento formulár spolu s tovarom a faktúrou )

Mailom na : info@drevulienka.sk, poštou na: AR design, Továrenská 646/1, 967 01 Kremnica

 

Odstúpenie od zmluvy na www.drevulienka.sk

AR design

Továrenská 646/1

967 01  Kremnica

 

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy v eshope www.drevulienka.sk

 

Číslo faktúry :                                     ……………………………………………………………………..

 

Dátum objednania/číslo objednávky :    ……………………………………………………………………..

 

Zoznam tovaru, ktorý chcete vrátiť:      ………………………………………………………………………

 

Suma, ktorú požadujete vrátiť:             ……………………………………………………………………..

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa :            ……………………………………………………………………..

 

Adresa spotrebiteľa :                           ………………………………………………………………………

 

Číslo účtu, na vrátenie platby:              ………………………………………………………………………

 

Podpis spotrebiteľa:                            …………………………

 

Dátum:                                              …………………………