Čl. IX Platobné podmienky

 1. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 2. Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad, ktorý zašle kupujúcemu spolu s tovarom.
 3. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke.
 4. Pre zadanie objednávky nie je potrebná registrácia.
 5. Platba kartou nie je možná.

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí na pošte.
 1. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
 2. Daňový doklad ( faktúra ) bude pri doručení priložený v balení tovaru.

Čl. X Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky, ak je tovar skladom. Pri tovare kde je uvedené: skladom u dodávateľa je tovar expedovaný do 7 pracovných dní. Informácia o odoslaní tovaru je zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.
 3.  Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky a dohodneme ďalší postup, napr. predĺženie dodacej lehoty. Kupujúci má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť.
 4. Internetový obchod drevulienka.sk doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty. O doručení balíka na poštu bude Kupujúci informovaný prostredníctvom sms.
 5. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
 6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 8. Tovar je Kupujúcemu zasielaný na dobierku, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na inom spôsobe platby. Kupujúci hradí poplatok za dobierku vo výške podľa aktuálne platného cenníka v čase dodania tovaru pri prevzatí tovaru spolu s kúpnou cenou za dodaný tovar.

Čl. XI Dodacie náklady

Dodanie zabezpečuje: Slovenská pošta.

Ceny pre doručenie sú nasledovné:

Dobierka +0,90,-

Dodanie – Slovenská republika –  2,99 EUR

Dodanie – Česká republika 9,00 EUR

Pri nákupe nad 70 EUR vrátane, je doručenie v SR zdarma. V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na info@drevulienka.sk.
Zmena vyhradená.