Platobné podmienky

 

 1. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
  Platiteľovi DPH bude vystavená faktúra bez DPH.
 1. Všetky ceny sú pri konečnej objednávke prepočítané na menu eur.
  Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad, ktorý zašle kupujúcemu spolu s tovarom.
 2. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke.

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
 • Platba vopred na predfaktúru – platba prostredníctvom vkladu na účet Internetového obchodu. Dodávateľ vystaví zákazníkovi predfaktúru a po jej uhradení odošle tovar na uvedenú adresu. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa pripísania platby na účet.
 1. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
 2. Daňový doklad ( faktúra ) bude pri doručení priložený v balení tovaru – na vyžiadanie.
 3. Daňový doklad ( faktúru ) pošle prevádzkovateľ kupujúcemu e-mailom. Ďakujeme, že nám pomáhate šetriť životné prostredie.